PROGRAMUL
DE FINANȚARE


Inițiat de Fundația Comunitară București și ING Bank România, sprijină dezvoltarea de proiecte care identifică și adresează probleme și oportunități de mediu din comunitățile bucureștene.

Valoarea totală a finanțărilor acordate până în prezent este de 1.611.531 lei
• Runda I: 300.997 lei (2021-2022) + 320.000 lei (2022-2023)
• Runda II: 605.267 lei + 105.267 lei (2022-2023)
• Runda III: 300.000 lei.
• Runda IV: 500.000 lei.
• Runda V: 1.500.000 lei.


PROGRAMUL
DE FINANȚARE

Inițiat de Fundația Comunitară București și ING Bank România, sprijină dezvoltarea de proiecte care identifică și adresează probleme și oportunități de mediu din comunitățile bucureștene.

Valoarea totală a finanțărilor acordate până în prezent este de 1.611.531 lei
• Runda I: 300.997 lei (2021-2022) + 320.000 lei (2022-2023)
• Runda II: 605.267 lei + 105.267 lei (2022-2023)
• Runda III: 300.000 lei.
• Runda IV: 500.000 lei.
• Runda V: 1.500.000 lei.
FINANȚĂRI FINANȚĂRI
3,631,511 LEI 3,631,511 LEI FINANȚARE

5 5 APELURI DE PROIECTE

16 16 PROIECTE FINANȚATE

7 7 COMPANIICUM FUNCȚIONEAZĂ CUM FUNCȚIONEAZĂ


Fundația Comunitară București atrage fonduri private (de la companii care pun resursele la comun pentru a crește impactul în comunitate) și împreună co-finanțează inițiative de mediu sub formă de granturi acordate ONG-urile și grupurilor civice selectate prin apelurile periodice de proiecte (runde de finanțare).

În fiecare rundă de finanțare selectăm o serie de proiecte ce vor fi susținute cu resurse pe termen de 3-4 ani (în funcție de rezultatele proiectelor și de capacitatea Platformei de a atrage surse noi de finanțare).

Prin cele cinci runde ale programului de finanțare am susținut cu 3.631.511 lei implementarea a 16 proiecte de mediu din București și Ilfov în perioada 2021-2024.
   R V    R IV    R III    R II    R I

Platforma de mediu pentru București anunță cel mai nou parteneriat în misiunea sa de dezvoltare participativă a viziunii de mediu pentru Capitală: ENGIE Romania alocă 1.500.000 de lei pentru susținerea proiectelor de eficiență energetică, economie circulară și biodiversitate.

Prima acțiune din cadrul rundei de finanțare: Apelul de proiecte are o valoare totală de 500.000 lei și își propune să finanțeze unul-două proiecte care abordează probleme și oportunități legate de eficiență energetică. 

Proiectele selectate pot fi susținute cu bugete suplimentare pentru o perioadă de până la trei ani. Ele vor fi evaluate integral la finalul fiecărui an de implementare, iar în baza rezultatelor obținute și a capacității Platformei de mediu pentru București de a atrage fonduri, se va negocia și semna următoarea etapă de finanțare.

Pe lângă apelul de proiecte dedicat eficienței energetice, ENGIE Romania își extinde sprijinul din cadrul programului, prin finanțarea proiectelor valoroase, dar neacoperite de fondurile rundelor anterioare, de economie circulară și biodiversitate urbană. Proiectele și obiectivele lor vor fi anunțate în luna martie. A treia componentă a rundei de finanțare o reprezintă inițiativa inovativă de a găsi, alături de alte fundații comunitare, soluții de susținere a biodiversității în afara Capitalei.În urma mapării problemelor și soluțiilor de mediu din București și Ilfov, care pot fi abordate de societatea civilă, și a unui proces de consultare și prioritizare cu principalii actori din domeniu, am decis următoarea arie de interes pentru prezentul apel de proiecte: 


EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Runda de finanțare pune la dispoziție un buget total de 500,000 lei prin care ne propunem să finanțăm între unul-două proiecte de eficiență energetică.

Prin eficiență energetică înțelegem dezvoltarea unui set de metode, soluții şi investiții realizate cu scopul reducerii consumurilor de energie minimizând pierderile și maximizând rezultatele dorite. 

În contextul clădirilor sau sistemelor, poate include măsuri de reducere a consumului de energie, utilizarea surselor de energie regenerabilă sau implementarea tehnologiilor mai eficiente din punct de vedere energetic. Scopul este de a optimiza utilizarea energiei pentru a reduce impactul asupra mediului și a costurilor asociate.

 

Exemple de proiecte care NU sunt de interes pentru program (lista de mai jos este doar orientativă, nu este exhaustivă):
 • Investiții punctuale, care nu prevăd un plan de sustenabilitate și continuare a activităților  pe termen mediu și nu au componentă educațională sau de promovare/diseminare a rezultatelor/cunoștințelor (de ex. doar montarea panourilor fotovoltaice); 
 • Proiecte strict  educaționale precum: organizare workshop-uri, conferințe, întâlniri cu publicul țintă sau ateliere în școli;
 • Inițierea unei cercetări de investigare a comportamentelor, motivațiilor etc,  sau producere de materiale educaționale, ca și principala componentă a proiectului;
 • Doar campanii de Advocacy  sau doar campanii de educație neînsoțite de o etapă de implementare;
 • Doar programe educaționale în școli;
 • Exclusiv montarea unor panouri fotovoltaice, fără alte activități conexe în cadrul proiectului.
Exemple de activități ce pot fi finanțate ca parte a unui proiect mai complex (lista de mai jos este doar orientativă, nu este exhaustivă):
 • Soluții de eficiență/independență energetică (sistem fotovoltaic sau eolian, modernizare sistem de termoficare cu dispozitive de reglare a căldurii, acoperișuri verzi, pereți verzi etc);
 • Modernizarea clădirilor pentru eficiență energetică: îmbunătățirea izolației termice a clădirilor, instalarea de sisteme de iluminat eficiente energetic, utilizarea de ferestre și uși eficiente din punct de vedere energetic;
 • Activități de monitorizare a nivelului de eficiență/independență energetică a clădirilor;
 • Activități de informare, conștientizare și consiliere a comunităților locale despre diferite metode de eficientizare energetică a locuințelor și despre soluții pentru construcții verzi (ex. workshopuri, vizite tematice etc);
 • Stații comunitare de generare a energiei (solară, eoliană sau prin forță fizică, pedalat) pentru încărcare de dispozitive de telefonie, laptop și accesorii.

CARE ESTE VALOAREA FINANȚĂRILOR ACORDATE

Prezenta rundă de finanțare are o valoare totală de 500.000 lei  și va finanța între unul-două proiecte.

Decizia cu privire la sumele acordate fiecărui proiect va fi luată pe baza necesității relevate de bugetele aplicanților și de activitățile propuse în proiect. 

Finanțarea se dorește a continua pentru 3 ani de activități. Proiectele vor fi evaluate integral la  finalul fiecărui an de implementare, urmând ca în baza rezultatelor obținute și a capacității  Platformei de mediu pentru București de a atrage fonduri, să se negocieze și semneze  următoarea etapă de finanțare.
Cine poate depune un proiect?

Proiectele pot fi depuse de organizații non-guvernamentale, neafiliate politic care vor desfășura activitățile propuse în București-Ilfov.  Grupurile de inițiativă ca atare nu sunt eligibile, decât dacă aplică împreună cu un ONG gazdă.

Nu sunt eligibili să aplice angajații ENGIE România  sau ai organizațiilor afiliate, și nici alți membri de gradul I și II ai familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție ai angajaților ENGIE România). CRITERII DE ELIGIBILITATE

1. Formularul de înscriere proiect – formular online pus la dispoziție de către Finanțator

 • completat în limba română;
 • completat integral, la toate secțiunile sale (acolo unde o secțiune nu se aplică se va face mențiunea N/A).

2. Coordonatorul de proiect:

 • vârsta minimă 18 ani;
 • este stabilit cu domiciliul sau desfășoară cel puțin o activitate profesională în București;
 • nu aplică la această finanțare ca reprezentant al unei organizații politice sau societate cu caracter comercial;
 • nu a fost condamnat penal sau civil și nu se află sub anchetă judiciară în vederea determinării (ne)vinovăției.

3. Proiectul

 • este de interes general și nu realizează activități de natură politică sau comercială;
 • activitățile proiectului se încadrează în obiectivele generale și ariile de interes ale fondului;
 • nu realizează activități sau susține cauze care aduc atingere sau discriminează pe considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice sau psihice sau apartenența la una sau mai multe categorii sociale sau economice.
 • costurile administrative nu depășesc 25% din valoarea totală a finanțării solicitate. Definim ca fiind costuri administrative: salarii echipă de proiect, cheltuieli pentru sediu/punct de lucru – chirie și/sau plata utilităților;
 • propune un plan de activități detaliate pentru perioada martie-decembrie 2024 și obiective de creștere/continuare pentru pentru perioada ianuarie - decembrie 2025;
 • toate activitățile propuse se vor desfășura în București-Ilfov.


Care este procesul de selecție a proiectelor câștigătoare?

Aplicațiile la acest Program vor trece prin următoarele etape de selecție:

 1. Înscrierea propunerii de proiect prin completarea unui formular – format predefinit online, pus la dispoziție de către Finanțator;
 2. Preselecția proiectelor depuse în funcție de criteriile de eligibilitate, realizată de Fundația Comunitară București;
 3. Selecția proiectelor, pe baza criteriilor de evaluare de mai jos, realizată de către un juriu format din persoane cu experiență în domenii legate de calitatea mediului, organizare comunitară, coordonare și implementare de proiecte și soluții, un reprezentant al Fundației Comunitare București, precum și un reprezentant al finanțatorilor;
 4. Organizarea de interviuri finale de selecție cu aplicanții de pe o listă scurtă, dacă juriul consideră necesar.

După aceste etape, selecția proiectelor este considerată finală și proiectele câștigătoare vor fi făcute publice. 


CRITERII DE EVALUARE:

Proiectele finanțate vor fi selectate în baza următoarelor criterii, care sunt punctate cu note de la 1 la 5: 

 • Relevanța proiectului pentru obiectivele rundei de finanțare
 • Coerență (obiectivele, activitățile, rezultatele, comunicarea lor și bugetul proiectului sunt bine corelate);
 • Metodologie (activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la realizarea obiectivelor descrise și a schimbărilor așteptate, relevanța soluției pentru rezolvarea problemei);
 • Eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse);
 • Capacitate (echipa de proiect are capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele sale: planificarea, implementarea, evaluarea proiectului, managementul bugetului);
 • Participativitate (comunitatea locală/grupul țintă vizat este implicat(ă) activ în dezvoltarea, implementarea proiectului);
 • Schimbări vizibile planificate, inclusiv de mediu (proiectul vizează producerea de schimbări concrete – vizibile/materiale sau nemateriale, dar demonstrabile și măsurabile prin rezultatele concrete pe care le produc);


Etapele depunerii unei propuneri de proiect

Pentru a putea înscrie o idee de proiect în competiție trebuie să: 

 1. Vă creați un cont de utilizator accesând https://bucuresti.grantmanager.ro;
 2. Pentru a vă crea cont, în meniul Autentificare utilizatori, dați click pe butonul Creează un cont nou;
 3. Completați formularul de înregistrare cu datele personale și apăsați butonul de la final Creează un cont cont. Veți primi un email de bun-venit și un link valabil pentru o singură accesare, pe care trebuie să intrați pentru a vă seta parola;
 4. Pentru a intra în cont oricând după ce v-ați deconectat, completați câmpurile cu numele de utilizator pe care vi l-ați ales și parola, în meniul din dreapta Autentificare utilizatori.

ÎNSCRIEREA PROIECTULUI PE PLATFORMĂ

Pentru a putea înscrie un proiect trebuie să vă fi creat înainte un cont de utilizator (vezi mai sus). 
Odată autentificat, veți vedea Programele de finanțare disponibile în pagina principală sau în meniul de sus Fonduri. Selectați Platforma de mediu București și va apărea formularul de înscriere a proiectului pe care trebuie să-l completați. 
Când începeți să completați formularul și îl salvați, dacă ieșiți din cont sau vă deconectați din platformă, veți regăsi formularul de proiect la care lucrați, după reconectare, accesând meniul 
Start. Pentru a continua completarea aplicației, apăsați pe titlul programului la care vreți să aplicați și vi se va deschide ultima variantă salvată a formularului pe care ați început să-l completați. 
Pentru a trimite formularul completat pentru evaluare (ATENȚIE! până cel târziu 22 ianuarie 2024 ora 18:00) apăsați pe butonul “Trimite”. Odată trimis în evaluare, formularul nu mai poate fi modificat; acesta poate fi doar vizualizat. 
Pentru ușurință, vă recomandăm să scrieți aplicația în formularul Word din arhiva de Materiale auxiliare, înainte de a o încărca pe platformă.


Completarea aplicației de proiect pe platformă – formular predefinit online:

 • Formularul se poate completa doar după logare.
 • Formularul se completează integral: scurta descriere în limba engleză, iar restul întrebărilor în limba română. El poate fi completat în mai multe etape. Este important să salvați informațiile completate de fiecare dată înainte de a ieși din cont, dar și în mod periodic, dacă păstrați aplicația deschisă mai mult timp.
 • Nu depășiți numărul de caractere menționat la fiecare secțiune.
 • La evaluare vom lua în considerare doar formularele depuse până la data de 22 ianuarie 2024, ora 18:00.

Materialele auxiliare disponibile pentru completarea proiectului.

Înainte de a începe să scrieți proiectul, asigurați-vă că ați descărcat și parcurs documentele din arhiva “Materiale auxiliare” disponibilă AICI

În arhiva “Materiale auxiliare” veți găsi următoarele documente:
 • ghidul aplicantului în format pdf;
 • formularul de aplicație în format word;
 • formularul de activități în format excel;
 • modelul de buget în format excel – acest tabel trebuie completat cu detaliile financiare ale proiectului și trebuie încărcat la secțiunea aferentă din cadrul formularului online, înainte de a trimite proiectul în evaluare;
 • instrucțiuni de folosire a platformei de înregistrare a aplicațiilor în format pdf.


Selecția proiectelor este realizată de către un juriu format din persoane cu experiență în domenii legate de calitatea mediului, organizare comunitară, coordonare și implementare de proiecte și soluții, un reprezentant al Fundației Comunitare București, precum și un reprezentant al finanțatorului ENGIE România.

Mihaela Patrichi, Brand Communication Manager, ENGIE Romania

Mihaela ocupă poziția de Brand Communication Manager în cadrul echipei Corporate Communication a companiei ENGIE Romania, unde contribuie la consolidarea și promovarea brandului ENGIE.

Are experiență de peste 18 ani în comunicarea corporativă, relații publice, comunicarea de criză, identitatea de brand, proiecte dedicate angajaților, precum și în implementarea acțiunilor de responsabilitate socială în diverse arii. 

Această expertiză a fost dobândită în companii multinaționale de renume care i-au oferit oportunități și provocări profesionale ce au contribuit semnificativ la formarea sa ca profesionist dedicat și pregătit.

Se caracterizează ca fiind o persoană echilibrată, atentă la detalii, perseverentă, dedicată și orientată către soluții. Prin determinare și adaptabilitate contribuie la un mediu de lucru pozitiv și eficient, concentrându-se pe atingerea obiectivelor.

Daniela Barbu, Șef Serviciu Combustibili Alternativi la Direcția Generală Piețe de Electricitate și Gaze Naturale, Eficiență și Riscuri

Daniela Barbu este doctor în Inginerie – Energie Electrică și a absolvit Facultatea de Automatizare și Calculatoare a Universității din Petroșani. Are o vastă experiență în administrația publică, lucrând anterior ca Inginer în investiții și dezvoltarea politicilor în cadrul Complexului Energetic Oltenia. Specialistă cu peste 35 de ani de experiență în energie, resurse energetice și fonduri europene. 

A lucrat în Compania Națională a Lignitului Oltenia și în diverse departamente ale Ministerului Energiei, gestionând cercetare, investiții și eficiență energetică. Expertiză extinsă în armonizarea legislației naționale cu normele europene, implementarea programelor energetice naționale și promovarea eficienței energetice. Implicată în campanii de conștientizare și educație. Competențe solide în dezvoltare durabilă și combustibili alternativi.

Alina Kasprovschi, director executiv la Fundația Comunitară București

Alina este membru fondator al Fundației Comunitare București, pe care o conduce de 12 ani. Crește programe de care orașul are nevoie, dezvoltă mecanisme de strângere de fonduri și lucrează cu companiile pentru a gestiona implicarea lor în comunitate. În această capacitate, a susținut înființarea primului fond de finanțare de mediu al fundației în 2015 și dezvoltarea Platformei de mediu pentru București în 2021. Anul acesta termină MBA-ul Maastricht School of Management.

Corina Murafa, cercetător, activist și consultant independent cu peste 10 ani de experiență în domeniul climei, energiei și sustenabilității

A colaborat cu organizații mari din mediul public, privat și non-guvernmental, la nivel național și internațional, precum Banca Mondială, Comisia Europeană, Frankfurt School of Management, Fundația Friedrich Ebert, Environmental Defense Fund, Cancelaria Primului Ministru, și alții. Reprezintă societatea civilă în Consiliul Economic și Social European, precum și în Consiliul Economic și Social al României. Este membră a Observatorului Român pentru Sărăcie Energetică și lector universitar al Facultății de Administrare a Afacerilor în Limbi Străine din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Parcursul ei academic cuprinde studii doctorale și de master la ASE București și Hertie School of Governance, Berlin, precum și fellowship-uri la New York University și UC Berkeley.

Mihai Moia, director executiv la ROENEF- Asociației pentru Promovarea Eficienței Energetice în Clădiri

Mihai Moia este director executiv al Asociației pentru Promovarea Eficienței Energetice în Clădiri - ROENEF în România, din anul 2018. Anterior, Mihai Moia a fost secretar de stat și președinte al Administrației Fondului pentru Mediu și consilier în cadrul Secretariatului General al Guvernului. Între 2011-2016, Mihai Moia a deținut o poziție de management în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în România, coordonând portofoliul Eficiența Energetică și implementând proiecte de eficiență energetică la nivel național. Mihai Moia și-a dezvoltat cariera profesională, ocupând poziții în Deloitte, Institutul European din România și Institutul de Economie Mondială.


Politica de evitare a conflictului de interese

Membrii juriului nu pot aplica în competiție, direct sau indirect. În măsura în care un membru al juriului este direct interesat de unul dintre proiecte, se va abține de la punctare și dezbateri în ceea ce privește proiectul respectiv. 


*Decizia juriului de a nu acorda finanțare unor idei de proiect este definitivă și nu poate fi contestată de aplicanți.


Calendarul programului de finanțare este următorul:

 • Lansare apel de proiecte: 27 noiembrie 2023

În perioada apelului de propuneri de proiecte vom organiza două sesiuni de discuții cu potențialii aplicanți pentru a clarifica orice întrebări legate de aplicație. Sesiunile vor avea loc online, cu programare prealabilă pe email (erika@fundatiacomunitarabucuresti.ro), pe datele de: 12 decembrie 2023 ora 17:00-18:30, 15 ianuarie 2024 ora 17:00-18:30.


 • Închiderea perioadei de înscriere a propunerilor de proiect: 22 ianuarie 2024, ora 18:00
 • Selecția proiectelor câștigătoare: 23 ianuarie -14 februarie 2024 
 • Anunțarea proiectelor câștigătoare: după 15 februarie 2024
 • Contractare proiecte câștigătoare: 15-20 februarie 2024
 • Implementarea proiectelor: martie - 31 decembrie 2024
 • Raportare finală: până la 31 ianuarie 2025
  • *Organizatorii pot decide oricând modificarea calendarului, prin înștiințare scrisă, în prealabil, publicată pe website-ul www.fundatiacomunitarabucuresti.ro.


Proiectele din runda V sunt următoarele:

Asociația CSR Nest - EcoȘcoala 206: model de eficiență energetică și educație experențială (Buget: 268.000 lei)

Proiectul propus vizează să transforme Școala Gimnazială nr. 206 din București într-un exemplu de excelență în eficiența energetică și educație. Prin dotarea clădirii cu panouri fotovoltaice și dezvoltarea unui laborator de eficiență energetică, vor crea o experiență educațională inovatoare pentru elevi și comunitatea locală.

Asociația Viitor Plus - Educație și practică în eficiența energetică a clădirilor (Buget: 232.000 lei)

Proiectul propune reabilitarea termică a propriului sediu și integrarea expertizei în tururile educaționale despre sustenabilitate, aducând în prim-plan importanța eficienței energetice pentru o comunitate mai verde și mai informată.


ENGIE ROMÂNIA

Grupul de companii ENGIE Romania activează în următoarele domenii de activitate: distribuţie şi furnizare de gaze naturale, producție din surse regenerabile și furnizare de energie electrică, precum și soluții verzi și servicii tehnice pentru instalaţii de gaze naturale şi centrale termice.

ENGIE Romania are 3 axe principale de acțiune în domeniul responsabilității sociale: protecția mediului înconjurător, educația și sănătatea. În domeniul protecției mediului înconjurător, prioritățile companiei sunt facilitarea accesului la energie verde pentru consumatorii aflați în precaritate energetică, îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri unde se desfășoară activități sociale precum și încurajarea soluțiilor energetice inovatoare pentru a diminua emisiile de carbon. ENGIE Romania a investit, din 2005 până în prezent, 1.938.000 euro în proiecte ce promovează soluții sustenabile, derulate în parteneriat cu mai multe ONG-uri, iar angajaţii săi au dedicat aproximativ 10.400 de ore de voluntariat pentru cauze sociale din domeniul mediului înconjurător.

Fundația Comunitară București

Hub V7, Strada D.I. Mendeleev, nr. 5, etaj 1, sector 1, București 


Pentru întrebări legate de program și procesul de aplicație, o puteți contacta pe Erika ANDRÁSI la: email: erika@fundatiacomunitarabucuresti.ro, telefon: 0740 050510.APLICĂ ACUMNOUTĂȚI


NOUTĂȚI
”Grădinile cunoașterii”: un nou proiect de biodiversitate urbană în Grădina Botanică "D. Brândză"
Fundația Comunitară București anunță lansarea unui proiect inovator dedicat biodiversității urban...Proiecte câștigătoare În ZONA TA
Descoperă proiectele de mediu din acțiunea dedicată micilor comunități. În ZONA TA! Avem vești fa...O mână de ajutor pentru mediu și București! - Un nou proiect din runda V
Fundația Comunitară București, alături de ENGIE Romania, anunță “O mână de ajutor pentru me...Proiectele câștigătoare în runda V dedicată eficienței energetice
Platforma de mediu pentru București anunță proiectele de eficiență energetică care vor primi fina...Proiectele câștigătoare în runda IV dedicată biodiversității urbane
Platforma de mediu pentru București anunță proiectele care vor primi finanțare în cadrul rundei I...În ZONA TA - Bucureștenii din 42 de microcomunități sunt invitați să depună proiecte de mediu din zona lor, pentru care pot primi până la 15.000 de euro
COMUNICAT DE PRESĂ: 20 februarie 2024 Mai mult de jumătate dintre bucureștenii participanți la un...În ZONA TA- Ghidul aplicantului
Descarcă PDF Ghidul aplicantului În ZONA TA este o acțiune a Platformei de mediu pentru București...6 proiecte eligibile pentru finanțare în cadrul rundei de eficiență energetică
Pe 22 ianuarie 2024, am închis perioada de aplicații pentru runda V de finanțare, susținută de EN...Platforma de mediu pentru București anunță noua investiție strategică de 2 milioane de euro din partea ING Bank România
București, 30 ianuarie 2024. Fundația Comunitară București și ING Bank România continuă să dezvol...13 proiecte eligibile pentru runda IV
Am închis înscrierile de proiecte pentru runda IV, dedicată biodiversității urbane, care s-a bucu...ENGIE Romania susține Platforma de mediu pentru București printr-o finanțare de 1.500.000 de lei
București, 27 noiembrie 2023: Platforma de mediu pentru București – program strategic dezvo...Platforma de mediu pentru București anunță deschiderea noului domeniu de finanțare, biodiversitate urbană, alături de PENNY |REWE Romania
BUCUREȘTI, 7 noiembrie 2023 – Platforma de mediu pentru București anunță o nouă etapă a ini...Proiectele finanțate în runda 3- managementul deșeurilor și economie circulare
Platforma de mediu pentru București anunță proiectele câștigătoare ale celei de-a treia runde de ...Două proiecte sunt pe lista scurtă pentru finanțare prin al treilea apel de proiecte al Platformei de mediu pentru București
Cea de-a treia rundă de finanțare a Platformei de mediu pentru București și-a închis apelul de ap...9 proiecte eligibile pentru finanțare în septembrie 2023
Pe 15 septembrie 2023, am închis perioada de aplicații pentru runda III de finanțare (vara 2023) ...(CP) Noul apel de finanțare: 300.000 lei pentru proiecte de management al deșeurilor și economie circulară
București, 11 iulie 2023: Platforma de mediu pentru București, inițiată de Fundația Comunitară Bu...(CP) Bilanțul primului an de existență al Platformei de Mediu pentru București
București, 29 mai 2023: Nouă proiecte care au vizat transformarea Capitalei într-un oraș bun de t...Platforma de Mediu aniversează primul an: 9 proiecte finanțate cu peste 1,2 milioane de lei pentru un oraș mai bun de trăit
Nouă proiecte care au vizat transformarea Capitalei într-un oraș bun de trăit, finanțări de 1,2 m...(CP) Un nou proiect de grădini urbane în cadrul Platformei de mediu pentru București
București, 2 februarie 2023: Fundația Comunitară București anunță noul proiect din cadrul Platfor...Două premii pentru Platforma de mediu pentru București la Gala Green Report
Primim cu responsabilitate titlurile de ”Excelență în finanțarea proiectelor de mediu” și ”Excele...(CP) Șapte proiecte de mediu din București se vor desfășura pe parcursul unui an, prin finanțarea din cadrul Platformei de mediu
15 noiembrie 2022, București | Comunicat de presă | Platforma de mediu pentru București, ini...Patru proiecte de mediu finanțate în runda a doua
Fundația Comunitară București, împreună cu ING Bank România și FAN Courier, anunță finanțarea a p...12 proiecte eligibile pentru finanțare în 2022
Pe 11 septembrie 2022, am închis perioada de aplicații pentru runda de finanțare 2022 a platforme...(PRO TV) Concurs pentru spații verzi
În urma consultării de ieri cu potențialii aplicanți și a interesului crescut în urma apariției l...Lansăm o nouă rundă de finanțări: 500.000 lei pentru proiecte ce țin de zone naturale urbane și spațiile verzi de cartier
12 iulie 2022: Fundația Comunitară București deschide a doua rundă de finanțare în cadrul Platfor...Fundația Comunitară București și ING Bank lansează Platforma de mediu pentru București
Autoritățile, societatea civilă și companiile sunt sprijinite să colaboreze pentru a rezolva prob...

   

Contact media | Mihaela Gălie, Coordonator comunicare FCB
ALĂTURĂ-TE INIȚIATIVEI NOASTRE
ALĂTURĂ-TE INIȚIATIVEI NOASTRE