POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE


Colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al website-ului https://platformademediu.ro.

Atunci când utilizați website-ul:

Website-ul colectează în mod automat anumite informații și le stochează în fișiere-jurnal. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraș), tipul browserului, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru, informații despre dispozitiv, programe vizualizate, id dispozitiv (notificări și identificare), timestamp, cerere/acțiune.

Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe website-ul în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri.

Cookie-uri

Folosim cookie-uri de la: Securitatea datelor personale:

Vă asigurăm că luăm măsuri rezonabile de precauție (atât tehnice, cât și organizaționale) pentru prevenirea pierderii, utilizării greșite sau alterării informațiilor voastre personale.

Drepturile utilizatorilor:

  • dreptul de a fi informat;
  • dreptul de acces la şi intervenţie asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către Fundația Comunitară București;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • dreptul de a se adresa justitiei.
Utilizatorii – persoane fizice ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Fundația Comunitară București – au posibilitatea de a se opune, în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, prelucrării respectivelor date de către Fundația Comunitară București. Suplimentar, utilizatorii – persoane fizice – menţionaţi mai sus, au posibilitatea de a se opune, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele Fundației Comunitare București sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unui terţ într-un asemenea scop.

Prelucrări date minori

Website-ul se adresează persoanelor care au cel puțin 18 ani. Fundația Comunitară București nu colectează sau nu utilizează în mod deliberat date cu caracter personal ale minorilor. Dacă sunteți părinte sau tutore și sunteți conștient de faptul că aveți un copil care ne-a furnizat informații, vă rugăm să ne contactați utilizând una dintre metodele specificate mai jos și vom colabora cu dumneavoastră pentru a aborda/rezolva această problemă.

Cine are acces la datele dumneavoastră

Ca regulă generală, nu dezvăluim datele colectate către terți. Cu toate acestea, există anumite situații în care anumiți parteneri contractuali și/sau împuterniciți (spre exemplu, furnizori servicii analiză trafic, furnizori de servicii de marketing), furnizori de publicitate pe website, furnizori de sisteme IT și furnizori de servicii de mentenanță, au acces la date numai în măsura în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea scopului.

Contact

Pentru orice sesizări, reclamaţii, solicitări pe care le puteţi avea în legătură cu aceasta, ne puteţi contacta la adresa de email: office@fundatiacomunitarabucuresti.ro sau la adresa postală a Fundației Comunitare București: Calea Griviței, Nr. 26F, sector 1, București.