NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE


Fundatia Comunitara Bucuresti, cu sediul in Prelungirea Ghencea nr. 65B, sector 6, Bucuresti, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 150/29.11.2011 reprezentata legal prin Alina Kasprovschi – Director Executiv, este operator de date personale conform Regulamentului 679/2016 (GDPR) și prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor fizice care furnizează acest tip de informații către Fundația Comunitară București în desfășurarea întregii sale activități.

Temeiul juridic al prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal il reprezinta exprimarea consimtamantului (pe site-ul Fundatiei/ completând declarația de consimțământ), incheierea contractului individual de munca/ prestari servicii/ colaborare/ finantare nerambursabila/ sponsorizare, aplicarea prevederilor legale privind protectia datelor personale (legislatia interna si dreptul european – GDPR), indeplinirea obligatiilor legale in domeniul ONG-urilor, protectiei sociale, securitatii si sanatatii in munca si interesul legitim al Fundatiei de realizare a obiectului de activitate si desfasurarii activitatii curente.

Politica noastră este de a colecta datele personale necesare în scopurile determinate de activitatile Fundatiei si solicitam beneficiarilor si partenerilor nostri să ne comunice acele date cu caracter personal necesare în aceste scopuri. Persoanele vizate sunt: reprezentanti ai organizatiilor care aplica pentru finantare (persoane de contact, membri Consiliu Director, persoane cu drept de reprezentare legala), reprezentanti ai organizatiilor care au obtinut finantare (persoane de contact, membri Consiliu Director, persoane cu drept de reprezentare legala), donatori individuali, voluntari, reprezentanti ai sponsorilor, reprezentanti ai furnizorilor de servicii, colaboratori, participanti la evenimentele Fundatiei, beneficiari direcți (cazuri medicale,sociale).

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, şi anume: numele si prenumele, numele si prenumele membrilor de familie, sexul, data si locul nasterii, cetatenia, semnatura, date din actele de stare civila, date din permisul de conducere/certificatul de inmatriculare, numarul asigurarii sociale/asigurarii de sanatate, telefon/fax, adresa (domiciliul/resedinta), e-mail, profesie, loc de munca, formare profesionala-diplome-studii, avize medicale speciale, situatie familiala, situatie militara, situatie economica si financiara, salariul, date privind bunurile detinute, date bancare, obisnuinte/preferinte/comportament, imagine, voce, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video si carduri de acces/pontaj, date de geolocalizare/date de trafic, adresa IP, identificatori cookie, codul numeric personal (CNP), seria si numarul actului de identitate/pasaportului, date biometrice, date privind sănătatea,date referitoare la savarsirea de infractiuni, condamnari penale/masuri de siguranta, referitoare la sanctiuni disciplinare, contraventionale, date privind cazierul judiciar, etc

Datele personale ale susținătorilor Fundației Comunitare București (donatori, participanți la evenimente etc.), cum ar fi nume, prenume, adresă de email și telefon, imagini foto/video vor fi prelucrate în vederea informării acestora despre activitățile și acțiunile întreprinse de asociație, prin trimiterea de buletine informative, invitații și mesaje personalizate. Vă vom solicita anterior consimțământul de acordare a acestui tip de date, iar acesta va putea fi retras oricând, ulterior. Fundatia Comunitara Bucuresti are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate.

Fundatia Comunitara Bucuresti va prelucra datele personale doar în vederea indeplinirii scopurilor mentionate ori a îndeplinirii obligațiilor legale, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor. Pentru orice alt scop al prelucrării datelor personale, veți fi informat și, după caz, vă veți putea oferi ori refuza consimțământul dacă nu există un alt temei al prelucrării (conform art. 6 GDPR).

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate.

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: reprezentantii fundatiei, persoanele imputernicite cu contabilitatea fundatiei si tinerea evidentelor acesteia, autoritati judecatoresti, autoritati publice centrale si locale, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate) și alți destinatari din categoriile de mai sus.

În vederea realizării scopului menţionat, Fundatia va prelucra datele dvs. cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor, pana in momentul in care dvs, sau reprezentantii dvs legali, veti manifesta dreptul de opoziţie/ de stergere.

Datele vor fi șterse în termen de maxim 30 de zile de la data retragerii consimțământului. Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dvs. sau reprezentantul dvs legal nu va manifestati dreptul de opoziţie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Fundatie pe durata de timp prevăzută în procedurile interne (nomenclator arhivistic) și în acord cu obligațiile legale de pastrare a acestui tip de date.

Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa conducerii Fundației prin email la adresa office@fundatiacomunitarabucuresti.ro sau cu o cerere scrisă, datată si semnată la adresa de corespondență: Str. D. I . Mendeleev nr. 5, V7 Studio, etaj 1, sector 1, București, România

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon : 031 805 92 11, e-mail anspdcp@dataprotection.ro), precum si dreptul de a introduce o cale de atac judiciara.