INTERVENȚIE PENTRU UN ORAȘ BUN DE TRĂIT

Conviețuim într-un singur oraș, respirăm același aer. Dar este el un oraș bun de trăit?

Platforma de Mediu pentru București este un spațiu neutru de colaborare, în care societatea civilă, mediul academic, administrația și companii acționează împreună pentru a rezolva problemele de mediu ale Capitalei.


VINO ALĂTURI DE NOI


UN PROGRAM INIȚIAT DE
INTERVENȚIE PENTRU UN ORAȘ BUN DE TRĂIT

Conviețuim într-un singur oraș, respirăm același aer. Dar este el un oraș bun de trăit?

Platforma de Mediu pentru București este un spațiu neutru de colaborare, în care societatea civilă, mediul academic, administrația și companii acționează împreună pentru a rezolva problemele de mediu ale Capitalei.


VINO ALĂTURI DE NOIUN PROGRAM INIȚIAT DEGHID DE BUNĂ PRACTICĂPENTRU ADMINISTRAREA SPAȚIILOR VERZI
GHID DE BUNĂ PRACTICĂPENTRU ADMINISTRAREA SPAȚIILOR VERZIÎn România, Constituția stipulează ”dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic” (Art.35), însă transformările urbane din perioada post-decembristă nu au asigurat crearea cadrului necesar care să permită exercitarea acestui drept fundamental.

Ghidul elaborat de Asociația Peisagiștilor din România - AsoP abordează 6 teme distincte dar esențiale pentru administrarea corespunzătoare a spațiului verde. Aceste teme au rezultat din sintetizarea prevederilor Legii 24/2007 - privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților și corelarea acestora cu aspecte determinante ale unei planificări teritoriale integratoare.

Recomandările cuprinse în acest ghid au la bază materiale de referință din domeniu și au fost structurate pe baza rezultatelor studiilor de caz realizate în orașele Timișoara, București și Cluj-Napoca în cadrul proiectului LAN-NET: Rețea socio-profesională pentru îmbunătățirea calității vieții în mediul urban din România. Prin urmare, acest material își propune să pună la dispoziția administrației publice locale instrumente importante pentru abordarea procesului complex de administrare a spațiului verde public - element esențial al cadrului urban și potențial generator de identitate pentru localități.

Autorii ghidului sunt în marea lor majoritate peisagiști practicanți în domeniul planificării peisajului și a spațiilor verzi, membri ai Asociației Peisagiștilor din România - AsoP. O contribuție importantă la elaborarea acestui ghid îi revine doamnei Cordula Weber, fost director al Departamentului de Planificare Urbană din cadrul Primăriei Zurich și membru al «Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen BSLA», asociația peisagiștilor din Elveția - partener în cadrul acestui proiect. Proiectul LAN-NET a fost co-finanțat de Elveția prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.